Privacyverklaring

Marcel de Bont Fotografie mdebont.nl
september 2023Ik respecteren de privacy van de gebruikers. Ik verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Ik ben Marcel de Bont van Marcel de Bont fotografie te Duiven en ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marcel de Bont Fotografie
Menno ter Braakstraat 15
6921 TX Duiven
T 0646685054
www.mdebont.nl
fotograaf@mdebont.nl

Persoonsgegevens die ik verwerken

Marcel de Bont Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerken

Marcel de Bont Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotograaf@mdebont.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken

Marcel de Bont Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bedrijfsnaam gebruik ik voor het maken van offertes. Ik sla deze gegevens op in mijn systemen. Wanneer u een contactformulier invult zijn deze gegevens nodig om u te kunnen bellen of e-mailen. Een aantal de door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening en indien aanwezig het leveren van goederen.
 • Geboortedatum wordt gebruikt als leeftijd controle te bepalen of een model jonger is dan 18 jaar. Shoots met modellen onder de 18 jaar worden alleen gedaan onder begeleiding van een ouder of voogd.
 • Locatie gegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type zijn een onderdeel van Google Analytics en gebruik ik om de website te verbetere

Geautomatiseerde besluitvorming

Marcel de Bont Fotografie neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marcel de Bont Fotografie) tussen zit. Marcel de Bont Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • WordPress, de software waar deze website op draait.
 • Moneybird, administratie pakket voor o.a. offertes en facturatie
 • Pic-Time, persoonlijke fotogalerij voor presentatie en selectie van de foto’s.
 • Oypo, verkoop site voor o.a. foto’s
 • WeTransfer, versturen van foto’s
 • Calendly, Planner voor afspraken
 • IDrive, cloud backup

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marcel de Bont Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens ingevuld middels het formulier op de website – 1 jaar – om uw vragen te kunnen beantwoorden en de diensten te kunnen leveren.
 • Gegevens in ons systeem – 7 jaar – wettelijke verplichting
 • Locatiegegevens – 2 jaar -Website analyse
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website – 2 jaar -Website analyse
 • Internetbrowser en apparaat type – 2 jaar – Website analyse
 • Foto’s – minimaal 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Marcel de Bont Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marcel de Bont Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Marcel de Bont Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marcel de Bont Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht: [Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marcel de Bont Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@mdebont.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Marcel de Bont Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Marcel de Bont Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fotograaf (a) mdebont.nl

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Begin met chatten
Hulp nodig?
Scan de code
Waarmee kan ik je helpen?