Disclaimer

Marcel de Bont Fotografie (Kamer van Koophandel: 71842411) verleent u hierbij toegang tot mdebont.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Marcel de Bont Fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Marcel de Bont Fotografie.

Beperkte aansprakelijkheid

Marcel de Bont Fotografie spant zich in om de inhoud op deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marcel de Bont Fotografie.
In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Marcel de Bont Fotografie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Marcel de Bont Fotografie en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marcel de Bont Fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wil je foto’s gebruiken voor social media dan kan dit alleen onder strikte voorwaarde. Lees hier meer over.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Begin met chatten
Hulp nodig?
Scan de code
Waarmee kan ik je helpen?